Nanɛ Ka "Hillsong - Ɔpopɔn"

rid

Nanɛ Ka "Hillsong - Ɔpopɔn"

Sɔki "Hillsong - Ɔpopɔn". "Hillsong - Ɔpopɔn" ɔyi len a. Ɛkent ka len ɔyi Akan. Nanɛ "Ɔpopɔn" ɔmanan

Give You Thonɔŋ: Nlab

rid

Give You Thonɔŋ: Nlab

Thekis bɔthr, re yibɛ.: "nlab" in Temne nlab Temne nom.1 nlab yɔn Indefinite article: nlab a Defin

Give You Thonɔŋ: Kɔstɔmɛnt

rid

Give You Thonɔŋ: Kɔstɔmɛnt

Thekis bɔthr, re yibɛ.: "kɔstɔmɛnt" in Temne kɔstɔmɛnt Temne nom.1 kɔstɔmɛnt finɔ a Indefinite art

Give You Thonɔŋ: Imel

rid

Give You Thonɔŋ: Imel

Thekis bɔthr, re yibɛ.: "imel" in Temne imel Temne nom nəprint imel Indefinite article: imel a Def

Aŋluma Finɔ

rid

Aŋluma Finɔ

Learn new vocabulary from the Temne Dictionary Series 27. Learn the vocabulary for writing good busi

Yiko

rid

Yiko

Thekis bɔthr, re yibɛ.: "yiko" in Temne yiko Temne nom.1 yiko yɔn Indefinite article: yiko a Defin

Nanɛ Ka "Donzy & Kofi Kinaata - The Crusade"

rid

Nanɛ Ka "Donzy & Kofi Kinaata - The Crusade"

Sɔki "Donzy & Kofi Kinaata - The Crusade". "The Crusade" ɔyi len a. Ɛkent ka len ɔyi Akan. Nanɛ

Nanɛ Ka "Wulomei - Omanye Aba"

rid

Nanɛ Ka "Wulomei - Omanye Aba"

Sɔki "Wulomei - Omanye Aba". "Wulomei - Omanye Aba" ɔyi len a. Ɛkent ka len ɔyi gadangbe. Nanɛ "Oman

Nanɛ Ka "Master Kg - Jerusalema"

rid

Nanɛ Ka "Master Kg - Jerusalema"

Sɔki "Master KG - Jerusalema". "Jerusalema" ɔyi len a. Ɛkent ka len ɔyi Zulu. Nanɛ Jerusalema ɔmanan