Nanɛ Ka "Wulomei - Omanye Aba"

rid

Nanɛ Ka "Wulomei - Omanye Aba"

Sɔki "Wulomei - Omanye Aba". "Wulomei - Omanye Aba" ɔyi len a. Ɛkent ka len ɔyi gadangbe. Nanɛ "Oman

Shɛm Thɔf

rid

Shɛm Thɔf

Learn new vocabulary from the Temne Library Book Series 29. Books in this series teach you the words

Aŋluma Finɔ

rid

Aŋluma Finɔ

Learn new vocabulary from the Temne Dictionary Series 27. Learn the vocabulary for writing good busi

kasahorow

rid

kasahorow

Kasahorow ɔyi koye-an? Kasahorow ɔyi kabal a. Kasahorow ɔbempa ɛkent. Worək yan. Kasahorow ɔbempa bu

Kɔs

rid

Kɔs

Add "kɔs" in Temne to your vocabulary. kɔs, nom.1 /k-ors/ Examples of kɔs Indefinite article: kɔs

Nanɛ Ka "Donzy & Kofi Kinaata - The Crusade"

rid

Nanɛ Ka "Donzy & Kofi Kinaata - The Crusade"

Sɔki "Donzy & Kofi Kinaata - The Crusade". "The Crusade" ɔyi len a. Ɛkent ka len ɔyi Akan. Nanɛ

Wanthi-Fɛth

rid

Wanthi-Fɛth

Add "wanthi-fɛth" in Temne to your vocabulary. wanthi-fɛth, nom.1 /w-anth-i-f-erth/ Examples of wan

Temne Ŋes Finɔ A

rid

Temne Ŋes Finɔ A

Learn new vocabulary from the Temne Library Book Series 23. Books in this series about what makes a

Ɔtɔriti

rid

Ɔtɔriti

Add "ɔtɔriti" in Temne to your vocabulary. ɔtɔriti, nom.1 /-o-rt-o-r-r-it-i/ Examples of ɔtɔriti Us