Ɛchia

rid

Ɛchia

Add "ɛchia" in Temne to your vocabulary. ɛchia, nom.1 /-erc-h-i-a/ Examples of ɛchia Indefinite ar

Dare

rid

Dare

Add "dare" in Temne to your vocabulary. dare, nom.1 /-d-a-r-e/ Examples of dare Indefinite article

Nanɛ Ka "Hillsong - Ɔpopɔn"

rid

Nanɛ Ka "Hillsong - Ɔpopɔn"

Sɔki "Hillsong - Ɔpopɔn". "Hillsong - Ɔpopɔn" ɔyi len a. Ɛkent ka len ɔyi Akan. Nanɛ "Ɔpopɔn" ɔmanan

Aŋluma Finɔ

rid

Aŋluma Finɔ

Learn new vocabulary from the Temne Dictionary Series 27. Learn the vocabulary for writing good busi

Nanɛ Ka "Donzy & Kofi Kinaata - The Crusade"

rid

Nanɛ Ka "Donzy & Kofi Kinaata - The Crusade"

Sɔki "Donzy & Kofi Kinaata - The Crusade". "The Crusade" ɔyi len a. Ɛkent ka len ɔyi Akan. Nanɛ

Pila

rid

Pila

Add "pila" in Temne to your vocabulary. pila, nom /-p-i-l-a/ Examples of pila Usage: pila a fənt I

Tɛlifon

rid

Tɛlifon

Add "tɛlifon" in Temne to your vocabulary. tɛlifon, nom.0 /t-er-l-i-f-o-n/ Examples of tɛlifon Ind

Aŋtebul

rid

Aŋtebul

Add "aŋtebul" in Temne to your vocabulary. aŋtebul, nom.1 /-aŋt-e-b-u-l/ Examples of aŋtebul Indef

Sheth

rid

Sheth

Temne sheth, nom.1 /s-h-et-h/ Temne / i iyema sheth yami /// sə səyema sheth yasu / munɔŋ