kasahorow Sua,

Sheth

Temne
sheth, nom.1
/s-h-et-h/
Temne
/ i iyema sheth yami
/// sə səyema sheth yasu
/ munɔŋ əŋyema sheth yamu
/// nə nəyema sheth yanu
/ ɔ ɔyema sheth yɔn
/ ɔ ɔyema sheth yɔn
/// aŋ aŋyema sheth yan

Temne Sheth Ŋdiksonari

<< Lɔnyɔŋ | Ɔlɔm >>